POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób są przetwarzane i chronione Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Z dużą powagą podchodzimy do tego, aby Twoje dane były odpowiednio chronione i dokładamy należytej staranności, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych było zgodne z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Świadomi tego, że pewne informacje, które nam przekazujesz mogą dotyczyć informacji nt. Twojego dziecka, pamiętaj, że dane dzieci są dla nas szczególnie ważne. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować w sposób opisany poniżej, w zakładce: Jak można się z nami skontaktować?

KTO JEST ADMINISTRATOREM UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bright Beast Sp. z.o.o ul. Nowodworska 103C

05 -119 Łajski, NIP: 521 390 40 30.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • wysyłając wiadomość na adres: kontakt@mikolajofon.pl lub
 • listownie na adres:

Bright Beast Sp. z.o.o ul. Nowodworska 103C 05-119 Łajski z dopiskiem „dane osobowe”.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dane te, co do zasady, przekazujesz nam sam np. podczas rejestracji konta w naszym sklepie internetowym.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania przez Ciebie z naszych usług.

W zależności od naszej usługi, z której korzystasz możemy przetwarzać o Tobie różne dane. Podczas korzystania z aplikacji Mikołajofon, przekazujesz nam swoje dane, np.: data urodzenia, płeć, informacja o posiadanych dzieciach. Dodatkowo, przekazujesz nam informacje nt. Twoje dziecka, takie jak: imię Twojego dziecka, wiek Twojego dziecka, informacje nt. preferencji Twojego dziecka (ulubiony kolor, ulubiony sport, wymarzony prezent), które są niezbędne do spersonalizowania usług świadczonych w Mikołajofon. Jeżeli korzystasz z naszego sklepu internetowego Stories by Santa, przekazujesz nam takie dane osobowe jak m.in.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny.

W przypadku korzystania przez Ciebie z naszej aplikacji Mikołajofon za pomocą systemu Android, możemy również zbierać od Ciebie dane dotyczące Twojej aktywności w telefonie, aby móc wyświetlać Tobie spersonalizowane reklamy.

Jeśli korzystasz z serwisu Mikołajofon lub naszego sklepu internetowego Stories by Santa, dodatkowo zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej, tj.: częstotliwość odwiedzin, ilość spędzanego czasu w serwisie, jak również dane dotyczące Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane z plików cookies oraz podobnych technologii.

Jeśli połączyłeś konto w aplikacji Mikołajofon ze swoim profilem w na platformach społecznościowych lub odwiedzasz nasz profil na platformie społecznościowej zbieramy również informacje dotyczące Twojej aktywności udostępniane nam przez te platformy.

W JAKIM CELU I ZAKRESIE PRZETWARZAMY PRZEKAZANE NAM DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • Aby umożliwić Tobie oraz Twoim dzieciom korzystanie z aplikacji Mikołajofon (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 – 1 lit. b RODO).
 • W celu świadczenia usług związanych ze sklepem internetowym Stories by Santa (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • W celu świadczenia usług w ramach naszych sklepów internetowych lub aplikacji mobilnych (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • W celu obsługi reklamacji (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, w jaki sposób używasz aplikacji Mikołajofon oraz naszych stron internetowych. Analiza informacji o Twoich wizytach pozwala nam na określenie kierunku, w którym będziemy rozwijać nasze produkty, dopasowywanie ich do potrzeb naszych użytkowników, wprowadzanie ulepszeń, opracowywanie nowych usług (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do gustów użytkowników).
 • W celu marketingu własnych produktów i usług jak też naszych zaufanych partnerów (w tym profilowania) – abyś mógł otrzymywać interesujące dla Ciebie informacje na temat m.in. dostosowanych do Ciebie produktów i usług (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej marketing bezpośredni – art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym przypadku do wysyłki ofert będziemy wykorzystywać podany przez ciebie adres email oraz dane osobowe Twojego dziecka podane podczas tworzenia jego profilu w aplikacji. Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych wysyłając nam maila na adres: rezygnacja@mikolajofon.pl, choć w niektórych przypadkach będzie konieczny kontakt z daną stroną trzecią.
 • W przypadku remarketingu wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu komunikacji reklamowej (przykładowo spersonalizowanych reklam dostarczanych poprzez platformę społecznościową). W trakcie tych działań do Twojej identyfikacji mogą być wykorzystywane pliki cookie, może być też stosowana technika retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlanie reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań na podstawie uzupełnionego Profilu Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zapisami dotyczącymi plików cookie. Możesz zrezygnować z takich działań dostosowując ustawienia plików cookie na Twoim urządzeniu. (podstawa przetwarzania: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed nimi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
 • W celu zapewnienia rozliczalności (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania.

Co do zasady Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • do momentu, w którym zakończymy świadczenie danej usługi, w szczególności do czasu usunięcia konta, a po upływie tego czasu przez okres 6 miesięcy,
 • do czasu wycofania wyrażonej zgody (o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była Twoja zgoda i jest to jedyna podstawa przetwarzania danych),
 • do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu skutecznego zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu (o ile w danej sytuacji taki sprzeciw Ci przysługuje),
 • przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa (np. przepisy podatkowe i rachunkowe).

W przypadku braku przesłanki do przetwarzania danych, dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Nasi partnerzy

 • Przekazane przez Ciebie dane przekazujemy naszym dostawcom usług: hostingu i serwera pocztowego (home.pl), serwera danych (OVH sp. z o.o.), dostawcy oprogramowania software (Tenkai Sp. z.o.o), a także profesjonalnym doradcom usług prawnych, księgowych, audytowych.
 • Przekazane przez Ciebie dane możemy również przetwarzać za pośrednictwem dostawcy usług z zakresu badań i analizy (Google Analytics, Unity Analytics), którzy pomagają nam zadbać o to, abyśmy otrzymali od Ciebie informacje zwrotne na temat Twoich doświadczeń np. z aplikacją Mikołajofon. Niezależnie od nas Google LLC może odnotowywać w sposób zautomatyzowany pewne dane o Tobie, takie jak: adres URL odwiedzanej strony, skrócony adres IP, a w wyjątkowych sytuacjach pełny, dostawcę Internetu oraz sposób połączenia, nazwę aplikacji, unikalny identyfikator reklam – Google Advertising ID (GAID).

Powyżej wskazane dane co do zasady nie są łączone z innymi danymi pozyskanymi przez Google i niemożliwe jest ich przyporządkowanie do konkretnej osoby. Więcej informacji nt. przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z korzystaniem przez nas z narzędzia Google znajdziesz: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 • Przekazane przez Ciebie dane przekazujemy również partnerom marketingowym umożliwiającym nam dostarczanie kierowanych i spersonalizowanych reklam, promocji i kampanii oraz partnerom ds. mediów społecznościowych, którzy pomagają nam docierać do odbiorców.
 • Przekazane przez Ciebie dane możemy przekazać za Twoją zgodą również naszym zaufanym partnerom w celu wysłania do Ciebie spersonalizowanych reklam ich produktów i usług, odpowiadających Twoim oczekiwaniom (Audience Solutions SA).

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG, ale niektórzy z naszych partnerów mają siedzibę poza EOG. Dlatego, dokładamy należytej staranności, aby przekazanie danych było zgodne z obowiązującymi przepisami i stosujemy się do decyzji wydawanych przez Komisję Europejską. Więcej informacji nt. zabezpieczeń przekazywania danych do państw poza EOG dowiesz się wysyłając zapytanie na adres e-mail: kontakt@mikolajofon.pl

Z JAKICH PRAW MOŻESZ SKORZYSTAĆ?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa, kontaktując się z nami pod adresem: kontakt@mikolajofon.pl

Prawo do cofnięcia zgody / rezygnacja z komunikacji marketingowej

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody działa jedynie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

W przypadku zgód na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania takich informacji, co oznacza w zależności od okoliczności Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowanie przez Administratora, (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO lub art. 21 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i Usług).

Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tych celach. To samo dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe, jeżeli sprzeciw okaże się zasadny.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych podanych przez Ciebie danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • podane przez Ciebie dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania przekazanych przez Ciebie danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Mikołajofon i badania satysfakcji), a sprzeciw został uznany za zasadny;
 • przekazane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania przekazanych przez Ciebie danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości przekazanych przez Ciebie danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy przekazane przez Ciebie dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania przekazanych przez Ciebie danych w celach innych niż cele marketingowe – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając przekazane przez Ciebie dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@mikolajofon.pl

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/eś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Prawo do skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z nami na adres kontakt@milolajofon.pl

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz usunąć konto lub profil założony w ramach Twojego konta w aplikacji Mikołajofon. W tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: rezygnacja@mikolajofon.pl Aby skutecznie usunąć Twoje dane powinieneś także odinstalować aplikację Mikołajofon na swoim urządzeniu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając Cię przy wykorzystaniu tej strony bądź też za pomocą powiadomienia w aplikacji Mikołajofon. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony, a w szczególności daty ostatniej modyfikacji. W przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Mikołajofon 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone