POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe oraz dane Twoich dzieci, które nam udostępniasz oraz w jaki sposób o nie dbamy. Szczególnie chronimy powierzone nam dane dzieci, dlatego pamiętaj, że:

 1. dostępne w aplikacji Mikołajofon rozmowy ze Św. Mikołajem zostały wcześniej nagrane. Żadna rozmowa nie jest prawdziwa – nikt naprawdę nie rozmawia ani nie patrzy na dziecko
 2. jeśli zdecydujesz się na nagranie Twojego dziecka podczas rozmowy ze Św. Mikołajem za pośrednictwem aplikacji Mikołajofon, tylko Ty masz dostęp do nagrania; istnieje wyłącznie lokalnie, na Twoim urządzeniu
 3. wgrane przez Ciebie zdjęcie Twojego dziecka do Księgi Mikołaja istnieje wyłącznie lokalnie, na Twoim urządzeniu. Nie mamy do niego dostępu

KTO JEST ADMINISTRATOREM UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH?

Advertise SP. Z O.O.
NIP: 521 390 40 30
KRS: 0000867933
REGON: 386734579
ul. Noskowskiego 10/23
01-746 Warszawa

Możesz skontaktować się z Nami pisząc maila na adres: kontakt@mikolajofon.pl lub wysyłając nam list na adres wskazany powyżej.

Dane osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Będąc administratorem przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją. Mamy też na uwadze, aby przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

Podczas rejestracji Konta Mikołajofon przekazujesz nam swoje dane niezbędne do założenia konta, tj. adres e-mail.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z aplikacji Mikołajofon.

Podczas zakładania profilu Twojego dziecka na Twoim Koncie Mikołajofon, przekazujesz nam dane niezbędne do spersonalizowania usług świadczonych w Mikołajofon, tj:

 1. imię,
 2. data urodzenia,
 3. ulubiony kolor,
 4. hobby,
 5. ulubiony sport,
 6. wymarzony prezent pod choinkę,
 7. zdjęcie listu do Św. Mikołaja,
 8. zdjęcie choinki,
 9. zdjęcie dziecka.

Podanie danych Twojego dziecka wskazanych w punktach od 1) do 6) jest dobrowolne, ale wymagane w celu korzystania z wszystkich dostępnych funkcjonalności Mikołajofonu. Podane przez Ciebie dane pozwolą na spersonalizowanie usług dostępnych za pomocą Mikołajofonu. W każdej chwili możesz przeglądać dane osobowe swojego dziecka zebrane przez Mikołajofon i w każdej chwili poprosić o ich usunięcie kontaktując się przez email: rezygnacja@mikolajofon.pl

Jeśli korzystasz z serwisu lub aplikacji Mikołajofon, dodatkowo zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące aktywności.

Twojej aktywności: częstotliwość odwiedzin, ilość spędzanego czasu w aplikacji lub w serwisie, jak również dane dotyczące Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia.

Jeśli połączyłeś konto w aplikacji Mikołajofon ze swoim profilem w na platformach społecznościowych lub odwiedzasz nasz profil na platformie społecznościowej zbieramy również informacje dotyczące Twojej aktywności udostępniane nam przez te platformy.

W JAKIM CELU I ZAKRESIE PRZETWARZAMY PRZEKAZANE NAM DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

  • Aby umożliwić Tobie oraz Twoim dzieciom korzystanie z aplikacji Mikołajofon (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • W celu obsługi reklamacji, gdy masz problem z korzystaniem z aplikacji Mikołajofon (podstawa przetwarzania: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Do celów analitycznych i statystycznych – dzięki temu wiemy, w jaki sposób używasz aplikacji Mikołajofon. Analiza informacji o Twoich wizytach w aplikacji Mikołajofon pozwala nam na określenie kierunku, w którym będziemy rozwijać nasze produkty, dopasowywanie ich do potrzeb naszych użytkowników, wprowadzanie ulepszeń, opracowywanie nowych usług (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dostosowanie treści do gustów użytkowników).
  • W celu marketingu własnych produktów i usług jak też naszych zaufanych partnerów (w tym profilowania) – abyś mógł otrzymywać interesujące dla Ciebie informacje na temat m.in. dostosowanych do Ciebie produktów i usług (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej   marketing bezpośredni – art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym przypadku do wysyłki ofert będziemy wykorzystywać podany przez ciebie adres email oraz dane osobowe Twojego dziecka podane podczas tworzenia jego profilu w aplikacji. Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych wysyłając nam maila na adres: rezygnacja@mikolajofon.pl, choć w niektórych przypadkach będzie konieczny kontakt z daną stroną trzecią.
  • W przypadku remarketingu wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu komunikacji reklamowej (przykładowo spersonalizowanych reklam dostarczanych poprzez platformę społecznościową). W trakcie tych działań do Twojej identyfikacji mogą być wykorzystywane pliki cookie,  może być też stosowana technika retargetingu behawioralnego, tj. wyświetlanie reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań na podstawie uzupełnionego Profilu Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zapisami dotyczącymi plików cookie. Możesz zrezygnować z takich działań dostosowując ustawienia plików cookie na Twoim urządzeniu. (podstawa przetwarzania: zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub dla obrony przed nimi (podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
  • W celu zapewnienia rozliczalności (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania.

Co do zasady Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

  • do momentu, w którym zakończymy świadczenie danej usługi, w szczególności do czasu usunięcia konta, a po upływie tego czasu przez okres 6 miesięcy,
  • do czasu wycofania wyrażonej zgody (o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była Twoja zgoda i jest to jedyna podstawa przetwarzania danych),
  • do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu skutecznego zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu (o ile w danej sytuacji taki sprzeciw Ci przysługuje),
  • przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa (np. przepisy podatkowe i rachunkowe).

W przypadku braku przesłanki do przetwarzania danych, dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Nasi partnerzy

  • Przekazane przez Ciebie dane przekazujemy naszym dostawcom usług: hostingu i serwera pocztowego (home.pl), serwera danych (OVH sp. z o.o.), dostawcy oprogramowania software (Cinematic VR), a także profesjonalnym doradcom usług prawnych, księgowych, audytowych.
  • Przekazane przez Ciebie dane możemy również przetwarzać za pośrednictwem dostawcy usług z zakresu badań i analizy (np. Google Analytics), którzy pomagają nam zadbać o to, abyśmy otrzymali od Ciebie informacje zwrotne na temat Twoich doświadczeń z Mikołajofon.
  •  Przekazane przez Ciebie dane przekazujemy również partnerom marketingowym umożliwiającym nam dostarczanie kierowanych i spersonalizowanych reklam, promocji i kampanii oraz partnerom ds. mediów społecznościowych, którzy pomagają nam docierać do odbiorców.
  • Przekazane przez Ciebie dane możemy przekazać za Twoją zgodą również naszym zaufanym partnerom w celu wysłania do Ciebie spersonalizowanych reklam ich produktów i usług, odpowiadających Twoim oczekiwaniom.
  • Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce. Tylko niektórzy partnerzy (w zakresie usług analitycznych, marketingowych) mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG – w USA. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi partnerzy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). O transferze poza terytorium EOG i zabezpieczeniu Twoich danych dowiesz się więcej wysyłając zapytanie na adres: kontakt@mikolajofon.pl

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Z JAKICH PRAW MOŻESZ SKORZYSTAĆ?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa, kontaktując się z nami pod adresem: kontakt@mikolajofon.pl

Prawo do cofnięcia zgody / rezygnacja z komunikacji marketingowej

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody działa jedynie na przyszłość i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

W przypadku zgód na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania takich informacji, co oznacza w zależności od okoliczności Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowanie przez Administratora, (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO lub art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i Usług).

Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tych celach. To samo dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach innych niż cele marketingowe, jeżeli sprzeciw okaże się zasadny.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych podanych przez Ciebie danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  •  wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • podane przez Ciebie dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania przekazanych przez Ciebie danych w celach marketingowych;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Mikołajofon i badania satysfakcji), a sprzeciw został uznany za zasadny;
  • przekazane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: adres e-mail oraz historię aktywności w Mikołajofon, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych Usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że czasowo powstrzymamy się od przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych osobowych objętych żądaniem i uniemożliwimy innym użytkownikom dostęp do tych danych. Oznacza to, że jeżeli zgłosisz takie żądanie, wówczas do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności Mikołajofon, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym komunikatów marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania przekazanych przez Ciebie danych osobowych w następujących przypadkach:

  •  gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości przekazanych przez Ciebie danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  • gdy przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy przekazane przez Ciebie dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania przekazanych przez Ciebie danych w celach innych niż cele marketingowe – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając przekazane przez Ciebie dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@mikolajofon.pl

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś/eś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, możemy potrzebować do 14 dni roboczych na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że w trakcie aktualizacji systemów otrzymasz od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Prawo do skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z nami na adres kontakt@milolajofon.pl

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz usunąć konto lub profil założony w ramach Twojego konta w aplikacji Mikołajofon, w tym celu skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: rezygnacja@mikolajofon.pl Aby skutecznie usunąć Twoje dane powinieneś także odinstalować aplikację Mikołajofon na swoim urządzeniu.

JAK SIĘ BĘDZIEMY Z TOBĄ KOMUNIKOWAĆ

W związku ze świadczeniem Usług w aplikacji Mikołajofon, będziemy się z Tobą komunikować za pośrednictwem wiadomości email. Komunikacja ta będzie odbywać się w celu potwierdzenia złożenia przez Ciebie zamówienia na realizację usługi, a także udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytania. Ze względu na to, że wysyłanie Tobie tego rodzaju komunikatów jest z naszej perspektywy konieczne, możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

Będziemy też od czasu do czasu przesyłać do Ciebie za pośrednictwem wiadomości e-mail inne ciekawe informacje o naszych produktach lub usługach, co jest możliwe w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem. Masz możliwość rezygnacji z otrzymywania naszych informacji handlowych kontaktując się z nami na adres e mail: rezygnacja@mikolajofon.pl w tytule wpisując “MAIL”. O prawie do rezygnacji będziesz informowany w wysłanej do Ciebie komunikacji.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając Cię przy wykorzystaniu tej strony bądź też za pomocą powiadomienia w aplikacji Mikołajofon. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony, a w szczególności daty ostatniej modyfikacji. W przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

PLIKI COOKIE

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące plików cookie, znajdziesz w naszej polityce cookie, dostępnej poniżej.

Mikołajofon 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone